17.8.17

Ανύπαρκτη ΕΕ και στην πυρόσβεση! Χώρες μέλη της παίρνουν βοήθεια από Μαρόκο!!!


Ανύπαρκτη ξανά η Ευρώπη… 

Καμία έκπληξη από το γεγονός ότι χώρες μέλη της αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα από τις πυρκαγιές και οι Βρυξέλλες αποδεικνύονται ανίκανες να βοηθήσουν στο ελάχιστο,αφού δεν υπάρχει επί της ουσίας κανένα,μα απολύτως κανένα σχέδιο!

Ενωμένη Ευρώπη απλά δεν υπάρχει πουθενά κι αυτό έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν και οι πιο φανατικοί της ιδέας που έχει καταντήσει ανέκδοτο.
Το μόνο που κάνουν οι ακριβoπληρωμένοι γραφειοκράτες των Βρυξελλών είναι να συζητούν και να διαπιστώνουν τα πρoβλήματα! Μόνο για λύσεις μην τους πείτε…
Δημοσιεύουμε αυτούσιο το τμήμα της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο “σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο και τις εναπομένουσες ελλείψεις στην Ευρωπαϊκή Ικανότητα Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών “. Είναι να γελάς και να κλαις…Διαπιστώνουν την έλλειψη σε μέσα αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη και απλά αποδέχονται ότι μέλη τους όπως η Πορτογαλία -παλαιότερα και η Ελλαδα- δέχτηκαν βοήθεια από το …Μαρόκο και τη Ρωσία. Διαβάστε το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε στον Φεβρουάριο.
3.1 Αεροσκάφη δασοπυρόσβεσης
Ο κίνδυνος των δασικών πυρκαγιών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως οι κλιματικές συνθήκες, η βλάστηση, οι πρακτικές διαχείρισης δασών κ.λπ. Γενικά, εντός της ΕΕ, μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν η νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη, μολονότι τα τελευταία έτη έχουν επηρεαστεί και άλλες περιοχές (π.χ. η περιοχή Västmanland της Σουηδίας, 2014), ενώ ο αριθμός και η έκταση των δασικών πυρκαγιών μπορεί να παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από έτος σε έτος, ανάλογα με τις εποχιακές μετεωρολογικές συνθήκες.
Ο αρχικός στόχος σε επίπεδο ικανότητας που τέθηκε στο πλαίσιο της EERC για τις μονάδες αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών που χρησιμοποιούν αεροπλάνα είχε οριστεί σε δύο μονάδες. Στη συνέχεια, η Γαλλία καταχώρισε μία μονάδα. Επιπλέον, η Επιτροπή συγχρηματοδότησε ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος, το οποίο εκμεταλλεύτηκε η Ιταλία ως «αποθεματική ικανότητα» κατά τη διάρκεια της περιόδου δασικών πυρκαγιών το 2016. Αυτό σημαίνει ότι το καλοκαίρι του 2016 το αεροσκάφος αποτέλεσε μέρος της EERC, και η Επιτροπή χρηματοδότησε το κόστος εφεδρείας του προκειμένου να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητά του σε περίπτωση σοβαρών καταστροφών. Αμφότερα τα εν λόγω μέσα αποδείχθηκαν εξαιρετικά χρήσιμα.
Ωστόσο, τα γεγονότα που σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2016 –και ειδικότερα οι δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία– κατέδειξαν την επιχειρησιακή αναγκαιότητα και την πολιτική σημασία της ύπαρξης περισσότερων διαθέσιμων αεροσκαφών δασοπυρόσβεσης στο πλαίσιο της EERC. Η Πορτογαλία ζήτησε βοήθεια μέσω του UCPM σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία ολόκληρος ο γαλλικός στόλος αεροσκαφών δασοπυρόσβεσης (συμπεριλαμβανομένης της μίας μονάδας που είχε καταχωριστεί στην EERC) ήταν εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους, και το εφεδρικό αεροσκάφος της EERC επιχειρούσε στην Κορσική. Μολονότι το εφεδρικό αεροσκάφος της EERC άλλαξε κατεύθυνση και μετέβη από την Κορσική στην Πορτογαλία, η γενική έλλειψη πυροσβεστικών αεροσκαφών μέσω του UCPM ανάγκασε την Πορτογαλία να δεχτεί βοήθεια από το Μαρόκο (δύο Canadair) και τη Ρωσία (δύο Beriev).
Συνεπώς, οι μονάδες αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών που χρησιμοποιούν αεροπλάνα προσδιορίζονται ως δυνητικά σημαντική έλλειψη, και η Επιτροπή ενθαρρύνει τα συμμετέχοντα κράτη να λάβουν μέτρα για την κάλυψή της.
militaire