13.7.17

Οι καθ΄ έξιν φοροφυγάδες ξορκίζουν τα POS


Τελευταίοι αλλά όχι έσχατοι μπήκαν στον «αγώνα κατά των POS» και οι συμβολαιογράφοι. 

Πρώτοι κήρυξαν «ανένδοτο» οι δικηγόροι, ενώ ακολούθησαν και οι γιατροί.

Δοκιμάζοντας την τύχη του αιτήματος τους με όλα τα ένδικα μέσα προσπαθούν να απαλλαγούν από την υποχρεωτικότητα της κατοχής και της χρήσης των μηχανημάτων για την πληρωμή μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Την ίδια στιγμή, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρακολουθεί την… συμπεριφορά συγκεκριμένων επαγγελματιών απέναντι στην συγκεκριμένη υποχρέωση, συλλέγοντας στοιχεία και βγάζοντας… συμπεράσματα. 


Έτσι, λοιπόν, μετά τους δικηγόρους και οι συμβολαιογράφοι αντιτίθενται στη χρήση POS και, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του συνδικαλιστικού τους οργάνου, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους για άμεση προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.

Η απόφαση των συμβολαιογράφων κατά της χρήσης POS έρχεται μετά και τη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία έκρινε ότι η υπουργική απόφαση για τη χρήση POS «δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους, οι λήπτες των υπηρεσιών των οποίων δεν είναι καταναλωτές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4446/2016». Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται στη γνωμοδότηση της Αρχής, δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης προσωπικών δεδομένων με τη χρήση POS από τους δικηγόρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβολαιογράφοι θεωρούν ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι ανάλογης φύσεως με αυτές των δικηγόρων και ως εκ τούτου, εφόσον εξαιρεθούν οι δικηγόροι, το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και με τον δικό τους κλάδο.

Σε εκκρεμότητα

Το όλο ζήτημα, έπειτα από προσφυγή των δικηγορικών συλλόγων, εκκρεμεί στα δικαστήρια. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, μέχρι να υπάρξει ετυμηγορία επί του θέματος η υπουργική απόφαση για τη χρήση POS θα εφαρμοστεί κανονικά.

Οι ίδιοι κύκλοι διευκρινίζουν ότι η απόφαση της Αρχής έχει γνωμοδοτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα, καθώς αρμόδια να κρίνει το θέμα είναι η Δικαιοσύνη. 
H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρακολουθεί την… συμπεριφορά συγκεκριμένων επαγγελματιών απέναντι στην συγκεκριμένη υποχρέωση, συλλέγοντας στοιχεία και βγάζοντας… συμπεράσματα

Πάντως μέχρι τη δικαστική επίλυση του ζητήματος και με δεδομένο ότι η προθεσμία για την τοποθέτηση POS λήγει στις 26.7.2017, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος αποφάσισε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου οι συμβολαιογράφοι να επωφεληθούν των οικονομικότερων χρεώσεων και να αποφευχθεί η επιβολή προστίμων σε περίπτωση ελέγχου.


Τα «μηχανάκια» συμβάλλουν στην παραβίαση του ιατρικού απορρήτου;


Στο γεγονός ότι η χρέωση και μόνο μέσω POS είναι ικανή να άρει το ιατρικό απόρρητο καθώς στη σχέση ιατρού και ασθενούς, ακόμα και η επιλογή του ειδικευμένου ιατρού και η επίσκεψη σε αυτόν, είναι ικανά να προσδιορίσουν όχι ακριβώς τη φύση της ασθένειας, αλλά ποιο σύστημα του ασθενούς αφορά, π.χ. επίσκεψη σε ιατρό καρδιολόγο, Ωρλ, Ψυχίατρο, Παθολόγο-Ογκολόγο, κ.λπ. αναφέρεται σε επιστολή που απέστειλε στους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 


Ο Σύλλογος σημειώνει ότι έκανε ένσταση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διότι θεωρεί ότι η ΚΥΑ της 20ης Απριλίου 2017 παρανόμως υπάγει τους ιατρούς στο πεδίο εφαρμογής της, παρότι οι ιατροί εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης.
Τονίζει επίσης ότι είναι κατά της φοροδιαφυγής, αλλά είναι και υπέρ της προστασίας του λειτουργήματος της ιατρικής δραστηριότητος. 

Αναλυτικά, η επιστολή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αναφορικά με τη χρήση POS από τους γιατρούς έχει ως εξής: 


«Όπως έχετε ενημερωθεί, στις 20 Απριλίου 2017 εξεδόθη ΚΥΑ με αριθμ.45231, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τ.Β΄1445/27.4.2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ οι δικαιούχοι πληρωμής οι οποίοι διαθέτουν μεταξύ άλλων, κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ "Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων" ΚΑΔ 86.21) και Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων (ΚΑΔ 86.22), υποχρεούται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ στο ΦΕΚ. (27 Ιουλίου 2017)

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι κατά της φοροδιαφυγής, αλλά είναι και υπέρ της προστασίας του λειτουργήματος της ιατρικής δραστηριότητος. 
Όπως και οι δικηγόροι κάναμε ένσταση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διότι θεωρούμε ότι η ΚΥΑ της 20ης Απριλίου 2017 παρανόμως υπάγει τους ιατρούς στο πεδίο εφαρμογής της, παρότι οι ιατροί εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης.

Κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ο ιατρός έχει σχέση με τον ασθενή σύμφωνα με τους κανόνες του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (Ν.3418/2015), επομένως ο ασθενής δεν έχει την ιδιότητα του καταναλωτή και ο ιατρός δεν είναι "προμηθευτής" υπό την έννοια που παρέχεται στην Νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών.

Οι ιατροί δεν διαθέτουν ούτε "κατάστημα", ούτε "ταμείο", αλλά "ιατρείο" ή μονάδα παροχής φροντίδας υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001. 

Παράλληλα το ιατρικό απόρρητο πρέπει να προστατεύεται, καθόσον απορρέει όχι μόνο από τις Ιπποκρατικές αρχές, αλλά και από την ιατρική ηθική και δεοντολογία και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού-ασθενή και απορρέει από το Σύνταγμα (9 εδάφιο 1, ΕΣΔΑ 8), που προστατεύουν τα έννομα αγαθά της προσωπικής και οικογενειακής ζωής και της ιδιωτικής σφαίρας απορρήτου του ατόμου.
Στη σχέση ιατρού και ασθενούς, ακόμα και η επιλογή του ειδικευμένου ιατρού και η επίσκεψη σε αυτόν, είναι ικανά να προσδιορίσουν όχι ακριβώς τη φύση της ασθένειας, αλλά ποιο σύστημα του ασθενούς αφορά, π.χ. επίσκεψη σε ιατρό καρδιολόγο, Ωρλ, Ψυχίατρο, Παθολόγο-Ογκολόγο, κ.λπ.

Επομένως και μόνη η χρέωση δια μέσου POS,είναι ικανή να άρει το ιατρικό απόρρητο.

Μόνο για την άσκηση δημόσιου φορολογικού ελέγχου, επιτρέπεται η επεξεργασία, σε ότι αφορά τις δημόσιες αρχές, των εν λόγω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Επομένως ζητήσαμε για λογαριασμό όλων των ιατρών μελών μας να γνωμοδοτήσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τις παραπάνω ενστάσεις μας, εφαρμογής πληρωμών μέσω POS.

Kαι πάλι τονίζουμε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, είναι υπέρ της τήρησης της νομιμότητος και της πάταξης της φοροδιαφυγής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε το ιατρικό λειτούργημα και οι ιατρικές υπηρεσίες να μεταβληθούν από κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό σε καταναλωτικό αγαθό, με ότι αυτό συνεπάγεται».


zougla.gr