25.6.17

Ίδρυση γραφείων Μέριμνας Αποστράτων στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία

 
Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου του  ΓΕΣ, δημιουργήθηκαν Γραφεία Μέριμνας Αποστράτων που οργανώθηκαν και λειτουργούν ήδη σε νοσοκομεία του Στρατού Ξηράς  ( 401  ΓΣΝΑ στην Αθήνα, 404  ΓΣΝ στη Λάρισα και 424 ΓΣΝΕ στη Θεσσαλονίκη ). 
  Ο σκοπός των γραφείων, που στεγάζονται  σε χώρους εντός των νοσοκομείων , είναι η παροχή διευκολύνσεων στα εν αποστρατεία στελέχη, ώστε να καθιστούν ευκολότερη την προσέγγιση στις υγειονομικές υπηρεσίες.

Τηλεφωνικό κέντρο 424 ΓΣΝΕ : 2310-381000.