18.6.17

Ιδέες μεγάλων (μα πολύ μεγάλων) ανδρών...!

Το Νέο Τσαντηρ-πιστήμιο ολοκληρώνεται!