6.6.17

Αυτοκίνητο σπάει τη μπάρα στα διόδια της Ιόνιας Οδού