15.6.17

Στέφανος Χίος:Είναι Τουρκόγυφτοι & ΟΧΙ Ρομά!