30.5.17

Οι καθαρίστριες μπροστά από τη Βουλή

ΦΡΟΥΡΑ!  ΦΡΟΥΡΑ! ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΦΡΟΥΡΑ!Γενήκατε ρεντίκολα των σκυλιόνε και σας κογιονάρουνε!

Ο Ζακύνθιος