28.5.17

Στο ΣτΕ προσέφυγαν οι θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων για τις συντάξεις χηρείας


Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν οι τρεις θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τις συντάξεις χηρείας.
Με την προσφυγή ζητούν :

-Να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και οι πρόσθετοι λόγοι ακυρώσεως.
–Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. οικ. 26083/887/7.6.2016 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1605/7.6.2016) και κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της Διοίκησης.
-Να καταδικασθεί το Δημόσιο στη δικαστική μας δαπάνη.
Διαβάστε ΕΔΩ όλο το κείμενο της προσφυγής.

militaire