6.4.17

Συγκέντρωση και πορεία για τις πολεμικές αποζημιώσεις