24.4.17

Ο εργατολόγος, Δημήτρης Μπούρλος για τις μειώσεις των συντάξεων