9.3.17

Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Τουρκία από την Κάλυμνο