11.1.17

Νεανικές Αναζητήσεις [26] - "Η Θεία Δικαιοσύνη"

 του συνεργάτου μας κ. Δημητρίου Λυκούδη*

*Δημήτριος Λυκούδης

Θεολόγος - Φιλόλογος, Υπ. Δρας Παν/μίου Αθηνών-πρ. Σχολάρχης Ιερατικής Πατριαρχικής Ακαδημίας της Αγίας Σιών Ιεροσολύμων.