10.11.16

Καύση κατασχεμένων ναρκωτικών ουσιών από την Ελληνική Αστυνομία