22.11.16

Στρατιωτική θητεία στα 18Να στρατευθούν και οι γυναίκες.Πως μπορούν να είναι στις διάφορες στρατιωτικές σχολές και δεν μπορούν να υπηρετήσουν θητεία;