15.10.16

Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣ: Sugar Colt


Πρωταγωνιστούν Jack Betts Soledad Miranda Gina Rovere.
Προκειμένου να εκδικηθεί έναν φίλο και να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία του, ο Rocco πρέπει να ανακαλύψει τι συνέβη σε μια μονάδα στρατιωτών πο