10.10.16

" Μοναχή το δρόμο επήρες, θα ξανάλθεις μοναχή; Δεν ειν εύκολες οι θύρες εάν η χρεία τες κουρταλεί.."

Αφιέρωμα στη Δραχμή μας, με πόνο και νοσταλγία..Κι  ανάθεμα σ αυτούς που με ψέμματα μας πήγαν στο Ευρώ.