14.10.16

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ σχετικές με την προσωπική άμυνα!

Σπρέι Πιπεριού CS

Περιέχει CS ερεθιστικό αέριο, για αυτοάμυνα.
Παραλυτική επίδραση με άμεσα αποτελέσματα.
Ειναι απο  τα ποιο ισχυρα και αποτελεσματικα σπρει της αγορας
Μη θανατηφόρο για τον άνθρωπο
H χρήση του αποσκοπεί αποκλειστικα και μόνο για αυτοάμυνα σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης.
Με την χρηση του προς τον επιτιθεμενο, σε περιπτωση κακοβουλης επιθεσης , δινεται αρκετος χρονος  στο θύμα για να ξεφυγει και να αποτρεψει μια απειλη.

Η βάση των προϊόντων αυτών είναι κοινή με αυτές αλλοδαπών εταιριών, για τον λόγο αυτό, για ορισμένα από τα προϊόντα που εμφανίζονται στους καταλόγους μας ισχύουν οι κανόνες και νόμοι του Ελληνικού Κράτους.

Κάθε αγοραστής οφείλει να τους γνωρίζει και συνεπώς θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν παραβίαση της Ελληνικής νομοθεσίας.
(Η κατοχή και η χρήση, δεν θεωρείται νόμιμη στην Ελλάδα.)