2.10.16

Και εμείς διεκδικούμε τα Ελληνικά εδάφη που απεικονίζονται κατωτέρω:Efenpress