2.10.16

Νεανικές Αναζητήσεις [16] - "Η Κατήχηση"του συνεργάτη μας κ. Δ. Λυκούδη*


*Δημήτριος Λυκούδης
Θεολόγος - Φιλόλογος, Υπ. Δρας Παν/μίου Αθηνών-πρ. Σχολάρχης Ιερατικής Πατριαρχικής Ακαδημίας της Αγίας Σιών Ιεροσολύμων.