23.8.16

Οι παγίδες του ΕΝΦΙΑ: Δυσάρεστες εκπλήξεις στα εκκαθαριστικά 152.000 Ελλήνων


ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

Πολλές είναι οι εκπλήξεις και οι παγίδες με τις οποίες θα βρεθούν αντιμέτωποι εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων που θα δουν τις επόμενες μέρες τα εκκαθαριστικά τους να αναρτώνται σταδιακά (μέχρι τέλος Αυγούστου) στο Taxisnet. Ακόμα όμως και αν ορισμένα αναρτηθούν τελικώς στις αρχές Σεπτεμβρίου, στο υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζουν ότι οι ιδιοκτήτες δεν θα χάσουν τις 5 μηνιαίες δόσεις που προβλέπει για φέτος ο νόμος, ώστε να πληρώσουν τμηματικά την οφειλή τους, αρχής γενομένης από το τέλος Σεπτεμβρίου και μέχρι τον Ιανουάριο.
 
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από την πορεία εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη:
 
1. Περίπου 152.000 ιδιοκτήτες θα πληρώσουν για πρώτη φορά συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, αν και η αξία της περιουσίας τους μειώθηκε, μετά και τη μείωση των αντικειμενικών αξιών. Το κόλπο είναι απλό: μειώθηκε το όριο επιβολής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, από τα 300.000 ευρώ που ίσχυε, κι έτσι αντιμετωπίζονται ως μεγαλοϊδιοκτήτες όσοι έχουν ακίνητη περιουσία αξίας 200.000 ευρώ και άνω.
 
2. Μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ θα κληθεί να πληρώσει -παρά τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζει- η πλειονότητα των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Για πρώτη φορά θα πληρώσουν φόρο και για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν ξενοδοχεία, βιοτεχνίες κ.λπ. Και αυτό παρότι οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις αποτελούν το μέσο παραγωγής των επιχειρήσεων αυτών.
 
3. Περίπου 2,25 εκατομμύρια μικροϊδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν ίδιο ή και μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ με το εξής τρικ: ακόμα και αν μειώθηκε η αντικειμενική αξία του ακινήτου τους, η ελάφρυνση δεν θα φανεί αν παραμένουν στο ίδιο κλιμάκιο με αυτό που βρίσκονταν πριν από τη μείωση! Ο κύριος φόρος που πληρώνουν όλοι οι ιδιοκτήτες δεν επιβάλλεται στην τρέχουσα αντικειμενική αξία του ακινήτου, αλλά με συντελεστή βάσει της τιμής ζώνης της περιοχής του ακινήτου που πολλαπλασιάζεται επί το εμβαδόν της επιφανείας του.
 
4. Καμία ελάφρυνση δεν θα δουν εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες παλαιών διαμερισμάτων. Και αυτό γιατί δεν προβλέπονται συντελεστές απομείωσης της φορολογητέας αξίας του ακινήτου βάσει παλαιότητας. Αντιθέτως, για τον υπολογισμό του κύριου ΕΝΦΙΑ βάση υπολογισμού είναι οι αντικειμενικές αξίες νεόκτιστων διαμερισμάτων (1ου ορόφου με μία μόνο πρόσοψη σε δρόμο) και δεν υπολογίζονται μειωτικοί συντελεστές, αν και προβλέπονταν για τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.
 
5. Χάνουν εφέτος τις φοροαπαλλαγές που είχαν οι ιδιοκτήτες κενών (ξενοίκιαστων) και μη ηλεκτροδοτουμένων ακινήτων.
 
6. Νέες επιβαρύνσεις θα δουν και οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, καθώς όμως και όσοι έχουν χτίσει χωρίς να εξαντλήσουν τον συντελεστή δόμησης που προβλέπεται για το συγκεκριμένο ακίνητο. Με τον τρόπο αυτό μονοκατοικίες θα επιβαρυνθούν με ΕΝΦΙΑ σαν να ήταν... πολυκατοικίες, λόγω της οικοπεδικής αξίας που προκύπτει με βάση το υπόλοιπο του συντελεστή δόμησης ή δικαίωμα υψούν («αέρα») το οποίο έχουν.
 
7 Ολα αυτά, σε συνδυασμό με την επιβολή συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από αξίες ακίνητης περιουσίας ύψους 200.000 ευρώ και άνω, οδηγούν ακόμα και σε επιβαρύνσεις ύψους χιλιάδων ευρώ σε σχέση τα εκκαθαριστικά που είχαν εκδοθεί πέρυσι ή τα προηγούμενα χρόνια.
 
8. Η τρέλα με τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ ολοκληρώνεται και με την επιβολή του σε κοινωνικές ομάδες που ενώ κανονικά απαλλάσσονται, θα τον πληρώσουν κανονικά, όπως οι ανάπηροι, οι τυφλοί κ.λπ.
 
Οι ευπαθείς αυτές ομάδες του πληθυσμού θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν τον φετινό ΕΝΦΙΑ επειδή για την απαλλαγή ή την έκπτωση που προβλέπεται δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο το τακτικό εισόδημα, αλλά και έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, όπως τα επιδόματα στήριξης (τριτέκνων, πολυτέκνων), οι αντιμισθίες τυφλών, οι αποζημιώσεις απόλυσης, το επίδομα ανεργίας, αλλά και το ΕΚΑΣ των χαμηλοσυντα­ξιούχων.
 
 Επιπλέον, στα φουσκωμένα ποσά προστίθεται και τυχόν επιπλέον διαφορά εισοδήματος λόγω τεκμηρίων. Ετσι, στις περισσότερες περιπτώσεις τα συνολικά ποσά καθαρού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, πλασματικά, ξεπερνούν τα σχετικά χαμηλά όρια εισοδήματος (9.000-12.000 ευρώ τον χρόνο για τον άγαμο), που έχουν τεθεί ως προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της χώρας.
 
Το ευχάριστο πάντως είναι πως, η κυβέρνηση ανακάλεσε την απόφασή της να καταργήσει πλήρως τις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ για όσους βαριά ανάπηρους ή πολύτεκνους με χαμηλά εισοδήματα είχαν έσοδα από τόκους 300 ή 600 ευρώ τον χρόνο.
 
Ποιοι κερδίζουν εκπτώσεις και απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ
 
Μείωση 50% ή και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ μπορούν να προσδοκούν περίπου 100.000 ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλά εισοδήματα, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις, αλλά και τις δηλώσεις Ε9.
 
Οι σχετικές οδηγίες των προηγουμένων χρόνων θέτουν ως προϋπόθεση την υποβολή εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Ε9, ενώ φέτος στο παρά πέντε της εκκαθάρισης αποσύρθηκε η διάταξη η οποία έβαζε κόφτη απαλλαγών και εκπτώσεων σε όσους είχαν τόκους καταθέσεων άνω των 300 ευρώ. 
 
Έτσι, εφόσον συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις και με την παραδοχή της εμπρόθεσμης υποβολής Ε1 και Ε9, όσοι είχαν λάβει πέρυσι απαλλαγές και εκπτώσεις μπορούν και φέτος να προσδοκούν σε αντίστοιχη φορολογική μεταχείριση.
 
Η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων είναι αυτοματοποιημένη για τα φυσικά πρόσωπα χωρίς να χρειάζεται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, παρά μόνο εφόσον διαπιστωθούν λάθη.
 
Εκπτωση 50%
 
Εκπτώσεις και απαλλαγές χορηγούνται με τα ίδια κριτήρια σε σχέση με πέρυσι και συγκεκριμένα έκπτωση 50% χορηγείται στον φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
 
1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 
2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο ( τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και
 
3. Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
 
Πλήρης απαλλαγή
 
Στην περίπτωση ατόμων με αναπηρία άνω του 80%, τρίτεκνους και πολύτεκνους η έκπτωση φτάνει στο 100% επομένως παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 
1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 
2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα,
 
3. Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και
 
4. Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω.