23.7.16

" Το μπουρ..λο Τουρκία, οι 8 αυτομολήσαντες και το πραξικόπημα -μούφα"

 Προσοχή, περιέχει.."Γαλλικά" !!!
Ζητούμε συγνώμη από τους οίκους ανοχής για την παρομοίωσή τους με τη Τουρκία...