20.6.16

Καμαρώστε "ηγέτες" και να μη τους ξεχνάτε...(Φυσικά, μερικοί, άλλα έλεγαν τότε....)