16.6.16

Διάλειμμα για μαθήματα κολυμβήσεως!!!

Από τους συνεργάτες  μας στη Γαλλία: Michel-Nelly Brisemure