9.6.16

Νεανικές Αναζητήσεις [4] - "Η Προσευχή"

Του συνεργάτου μας κ.Δημητρίου Λυκούδη