3.3.16

Έγιναν ρεντίκολα των σκυλιών και τους κογιονάρουν! *Από τους συνεργάτες μας στη Γαλλία: Michel-Nelly Brisemure


* Ζακυνθινή "ορολογία"...!