19.1.16

Άσκηση περιπόλου Μονάδας Εφέδρων Καταδρομών Μ.Ε.Κ.


Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Ιανουαρίου άσκηση της Μονάδας Εφέδρων Καταδρομών Μ.Ε.Κ. σε ορεινή περιοχή του νομού Αττικής.

Η άσκηση περιλάμβανε μάθημα θεωρητικής εκπαίδευσης πάνω σε αντικείμενα οργάνωσης και εκτέλεσης αναγνωριστικής περιπόλου, και πρακτική εκπαίδευση πάνω σε αντικείμενα αναγνώρισης, κρούσης, ενέδρας, απεμπλοκής από ενέδρα και διαφυγής ομάδος.